Bao gồm:

1 đầu vặn Ratchet 1/2" Dr  , 45T,

18 đầu tuýp 1/2"Dr:

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm,

1 khớp nối đa hướng 1/2" Dr,

2 thanh mở linh động 1/2"Dr: 125mm & 250mm,

2 đầu cắm spark plug:16mm & 21mm,  

1 thanh trượt hình T 1/2"*250mm,

Chất liệu: CR-V (50BV30), chịu nhiệt.- 4/T

HKTS12251 - Bộ 25 đầu tuýp (1/2 inch)