Bao gồm:

1 đầu vặn Ratchet 1/2" Dr  , 45T,

18 đầu tuýp 1/2"Dr:

10-11-12-13-