Bao gồm:

10 đầu tuýp: 10,11,12,13,14,15,17,19,21,24mm,

1 tay cầm rachet tháo nhanh,

1 thanh linh động 5"
50BV30 Thép CrV chất lượng cao,
mạ Crom sáng bóng- 10/T

HKTS12122 - Bộ 12 cái đầu tuýp (1/2 inch)