Bao gồm:

1 đầu vặn Ratchet 1/2" Dr  , 45T,

18 đầu tuýp 1/2"Dr:

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm,

1 khớp nối đa hướng 1/2" Dr,

2 thanh mở linh động 1/2"Dr,  

1 thanh trượt hình T 1/2"*250mm,

1 tay cầm điều chỉnh- 4/T

HKTS0243 - Bộ 24 cái đầu tuýp (1/2inch)