Bao gồm:

1 thước cuộn 3x16mm,

1 tua vít Phillips 5x100mm,

1 tua vít rãnh 5x100mm,

1 mỏ lếch điều chỉnh 8 inch,

1 kềm cắt mỏ dài 6 inch,

1 kềm răng 7 inch, 
1 dao rọc,

1 tua vít thử 190mm - 10/T

HKTH10808 - Bộ 8 dụng cụ cầm tay