Chiều dài giũa sắt: 8“/200mm,

Thép T12, Gồm 1 giũa sắt dẹp,

1 giũa sắt tròn và 1 giũa sắt bán nguyệt- 20/T

HKTFS1308 - Bộ 3 giũa sắt