Chiều dài giũa sắt: 8“/200mm,

Thép T12, Gồm :

1 giũa sắt dẹp,

1 giũa sắt tròn

1 giũa sắt bán nguyệt

1 giũa sắt tam giác

1 giũa sắt vuông- 10/T

HKTFS0508 - Bộ 5 giũa sắt