Bộ 6 giũa sắ dài 140mm,

đường kính: 3mm,

gồm giũa dẹp, tròn, bán nguyệt, vuông, tam giác và dao.- 72/T

HKTF63 - Bộ 6 giũa sắt (140mm)