Gồm 8 cờ lê miệng vòng hai chiều chất lượng cao,

Size: 8-19mm (8mm,10mm,12mm,13mm,14mm,15mm,17mm,19mm).

Sơn bóng- 10/T

HKSPAR1082 - Bộ 8 cờ lê miệng vòng hai chiều (8-19mm)