Gồm 6 cờ lê miệng vòng hai chiều,

Size:19-32mm

(19mm,22mm,24mm,27mm,30mm,32mm).

Sơn bóng- 4/T

HKSPAR1061 - Bộ 6 cờ lê miệng vòng hai chiều (19-32mm)