Gồm 12 cờ lê hai vòng.

Size:6-32mm
6x7mm,8x9mm,10x11mm,12x13mm,14x15mm,

16x17mm,18x19mm,20x22mm,21X23mm,24X27mm,25X28mm,30X32mm.

Sơn bóng- 8/T

HKSPA3142 - Bộ 12 cờ lê hai miệng