Gồm 12 cờ lê vòng miệng.

Size:6-32mm
(6mm,8mm,10mm,12mm,14mm,17mm,19mm,22mm,24mm,27mm,30mm,32mm).

Sơn bóng- 8/T

HKSPA1143 - Bộ 12 cờ lê vòng miệng