Gồm 12 cờ lê vòng miệng.

Size:6-24mm
(6mm,8mm,10mm,11mm,12mm,13mm,14mm,15mm,17mm,19mm,22mm,24mm).

Sơn bóng- 8/T

HKSPA1142 - Bộ 12 cờ lê vòng miệng