Gồm 8 cờ le vòng miệng,

size: 6-19mm (6mm,8mm,10mm,12mm,14mm,15mm,17mm,19mm).

Sơn bóng- 10/T

HKSPA1088 - Bộ 8 cờ lê vòng miệng (6-19mm)