Gồm 20 tua vít 6.35 x 25mm theo szie:

PH0,PH1,PH2,PH2,PH3,SL3,SL4,SL5,SL6,SL6,

HEX3,HEX4,HEX5,PZ1,PZ2,T10,T15,T20,T25,T30,

1 cái đầu nối size 4-6mm (25mm)  
1 cái đầu size 1/4"-3/8" 
1 cái đầu giữ nam châm size 125mm
1 cái đầu giữ  nam châm size 75mm,

1 cái tay cầm ratchet công nghiệp- 24/T

HKSDB0258 - Bộ 25 tua vít tay cầm chữ T