Gồm 16 tua vít cùng size 6.35X25mm với chất liệu:

SL3,SL4,SL5,SL6,SL6,SL7,PH1,PH2, PH2,PH3,PZ1,PZ2,T10,T15,T20,T25 
7Cái 1/4" Power sleeve:
5MM 6MM 7MM 8MM 9MM 10MM 11MM
1Cái tay cầm ratchet
Packed in double blister - 24/T

HKSDB0248 - Bộ 24 tua vít