9 cái đầu vít 6.35x25MM chất liệu CR-V :
SL4,SL5,SL6,PH1,PH2,PH3,PZ1,PZ2,PZ3
1 cái đầu giữ bằng nam châm  5X100MM
1 cái tay cầm vặn Ratchet hình chữ  T
1 cái khớp nối size  4-6mm(25mm)
6 cái đầu cắm 1/4" size : 5,6,7,8,9,10
Packed in plastic box- 36/T