Chất liệu: CR-V, Đuôi tròn,

Size của 8 tua vít gồm:
1Cái SL3.0*3*75 
1Cái SL5.5*5*100
1Cái SL6.5*6*150
1Cái SL6.5*6*38
1Cái PH0*3*75
1Cái PH1*5*75
1Cái PH2*6*125
1Cái PH2*6*38- 20/T

HKSD0828 - Bộ 8 tua vít