Chất liệu CR-V;

Tay cầm có lớp bao bọc chống trơn trượt.

7 Chi tiết, gồm:

Vít dẹp: 2 x 50 mm,

2.5 x 50 mm, 3 x 50 mm;

Vít bake: #00 x 50 mm, #0 x 50 mm;

Vít hoa thị: T6 x 50 mm,

T8 x 50 mm- 120/T

HKSD0718 - Bộ 7 tua vít đồng hồ