Chất liệu: CR-V, Đuôi tròn,

Size của 6 tua vít gồm: 
1 tua vít: SL5.5*5*75 
1 tua vít: SL5.5*5*100
1 tua vít: SL6.5*6*150
1 tua vít: PH1*5*75                                                

1 tua vít: SL1*5*100
1 tua vít: PH2*6*150- 20/T

HKSD0628 - Bộ 6 tua vít