Chất liệu: CR-V, Đuôi tròn,                                          

Size của 2 tua vít gồm:

1 Cái SL6.5*6*125
1 Cái PH2*6*125- 30/T

HKSD0248 - Bộ 2 tua vít