Kích thước: Kềm răng: 8 inch;

Kềm cắt: 6 inch, Kềm nhọn: 6 inch.

Láng bóng và chống gỉ. 

Tay cầm 2 màu - 20/T

HKPS08318 - Bộ 3 kềm răng,cắt và nhọn