Kích thước lưỡi: 18mmx100mm
Kèm theo 1 lưỡi dao chất liệu SK5
Chiều dài:158mm, nút nhấn tròn.- 96/T

HKNS16618 - Dao rọc giấy