Kích thước: Kềm răng cao cấp: 9.5 inch/240mm; '

Kềm nhọn: 8 inch/200mm,

Kềm cắt cao cấp: 7 inch/180mm.

Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng.

Tay cầm 2 màu - 20/T

HKHLPS2832 - Bộ 3 kềm răng, cắt và nhọn cao cấp