Kích thước: Kềm răng cao cấp: 8 inch/200mm;

Kềm cắt cao cấp: 7 inch/180mm,

Kềm nhọn: 6 inch/160mm.

Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng.

Tay cầm 2 màu - 20/T

HKHLPS2831 - Bộ 3 kềm răng, cắt và nhọn cao cấp