Kích thước: 8 inch/200mm.

Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng và cách điện 1000V- 36/T

HILNP01200 - Kềm mũi nhọn mỏ dài cách điện 8"/200mm