Kích thước: 8 inch/200mm.

Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng và cách điện 1000V- 36/T

HICP01200 - Kềm răng cách điện