Kích thước: 7 inch/180mm.

Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng và cách điện 1000V- 36/T

HICP01180 - Kềm răng cách điện