Chất liệu: 50BV30 - mạ crôm và chịu nhiệt- 60/T

HHUJ1121 - Đầu nối lắc léo 1/2'