Phạm vi uốn: φ4-φ12mm
Lực lượng uốn: 45kN,

Cú đánh: 15mm
Chiều dài khoảng. 315mm.

Trọng lượng kìm: 1,90kg
Trọng lượng hộp: 0.56kg. 5/T

HHSC0112 - Kìm cắt thép thủy lực