Size: 6 inch/160mm,

Chất liệu bằng thép CR-V,

đen bóng, tay cầm hai màu.

Tiết kiệm 30% sức mạnh so với kềm cắt thường - 36/T

HHLDCP28160 - Kềm cắt cao cấp