Sử dụng pin kiềm 3AAA  CREE XPE2- R3 LED,

2 chế độ sáng 80 Lm (cao)- 45LM (thấp),

Lớp chống nước IPX-4, chiếu xa tối đa: 50m- 24/T

HHL013AAA2 - Đèn pha đội đầu