Bộ 8 chìa lục giác đầu tròn (bỏ túi).  

Size:2-8mm, chất liệu: Cr-V.

Chịu nhiệt và được mạ bằng thép chrome - 96/T

HHK14082 - Bộ 8 chìa lục giác đầu tròn