Bộ 8 chìa lục giác (bỏ túi). Size:2-8mm,

chất liệu: Cr-V.

Chịu nhiệt và được mạ bằng thép chrome - 96/T

HHK14081 - Bộ 8 chìa lục giác