Chất liệu: Cr-V, Size: T10-T50,

chịu nhiệt và được mạ bằng thép chrome.- 48/T

HHK13092 - Bộ 9 chìa lục giác bông