Chất liệu: Cr-V, Size: 1.5-10mm,

chịu nhiệt và được mạ bằng thép chrome.- 48/T

HHK12092 - Bộ 9 chìa lục giác đầu tròn