Size: 7 inch/180mm,

Chất liệu bằng thép CR-V,

đen bóng, tay cầm hai màu.

Tiết kiệm 30% sức mạnh so với kềm cắt thường - 36/T

HHHDCP28180 - Kềm cắt đầu nặng cao cấp 7"/180mm