Kích thước: 300 mm/12 inch,

Khung cưa thép nặng với thiết kế tay cầm khắc chữ .

Tay cầm nhôm ABS + TPR  mạnh mẽ và thoải mái khi sử dụng.

Cơ chế thay đổi lưỡi nhanh chóng- 24/T

HHF3088 - Khung cưa sắt