Phạm vi uốn:  ống đồng 4-70mm² -

Lực lượng uốn: 45KN.

Kiểu uốn: hình lục giác uốn.

Cú đánh: 11mm
Chiều dài khoảng.310mm

Trọng lượng kìm: 1,8kg.

Trọng lượng hộp: 1,1kg
Phụ kiện kèm theo gồm: đai ốc chết với các size:

4,6,8,10,16,25,35,50,70mm² và một bộ vòng chữ O.

Đóng gói trong họp nhựa BMC. 5/T

HHCT0170 - Kìm ép cốt thủy lực