Phạm vi uốn: ống đồng16-240mm².

Lực lượng uốn: 70kN.

Kiểu uốn: hình lục giác uốn.

Cú đánh: 18mm
Chiều dài khoảng. 475mm.

Trọng lượng kìm: 1,80kg
Trọng lượng hộp: 1,1kg.

Phụ kiện kèm theo gồm đai ốc chết với các size:

16,25,35,50,70,95,120,150,185,240mm² và một bộ vòng chữ O.

Đóng gói trong họp nhựa BMC. 2/T

HHCT01240 - Kìm ép cốt thủy lực