Chất lượng tốt giống STANLEY.

Gồm 2 đầu nối nhanh 1/2'' bằng nhựa và 1 khớp nối 1/2 inch- 48/T

HHCS03122 - Bộ 3 đầu nối nhanh máy xịt rửa