Size: 9.5 inch/240mm,

Chất liệu bằng thép CR-V,

đen bóng, tay cầm hai màu.

Tiết kiệm 30% sức mạnh so với kềm cắt thường - 36/T

HHCP28240 - Kềm răng cao cấp