Đầu tiếp 1/2 inch x 32 mm,

chất liệu bằng: 50BV30, chịu nhiệt cao,

mạ Niken đen- 80/T

HHAST12321 - Đầu tuýp