Đầu tiếp 1/2 inch x 27 mm,

chất liệu bằng: 50BV30,

chịu nhiệt cao, mạ Niken đen- 100/T

HHAST12271 - Đầu tuýp