Đầu tiếp 1/2 inch x 24 mm,

chất liệu bằng: 50BV30, chịu nhiệt cao,

mạ Niken đen- 120/T

HHAST12241 - Đầu tuýp