Đầu tiếp 1/2 inch x 17 mm,

chất liệu bằng: 50BV30, chịu nhiệt cao,

mạ Niken đen- 160/T

HHAST12171 - Đầu tuýp