Đầu tiếp 1/2 inch x 16 mm,

chất liệu bằng: 50BV30, chịu nhiệt cao,

mạ Niken đen- 200/T

HHAST12161 - Đầu tuýp