Đầu tiếp 1/2 inch x 15 mm,

chất liệu bằng: 50BV30, chịu nhiệt cao,

mạ Niken đen- 200/T

HHAST12151 - Đầu tuýp