Đầu tiếp 1/2 inch x 12 mm,

chất liệu bằng: 50BV30, chịu nhiệt cao,  

mạ Niken đen- 200/T

HHAST12121 - Đầu tuýp