Đầu tiếp 1/2 inch x 10 mm,

chất liệu bằng: 50BV30, chịu nhiệt cao,

 mạ Niken đen- 200/T

HHAST12101 - Đầu tuýp