Đầu tiếp 1/2 inch x 8 mm,

chất liệu bằng: 50BV30,

chịu nhiệt cao,  mạ Niken đen- 200/T

HHAST12081 - Đầu tuýp